letselschade bedragen

Schade is het nadelige gevolg van een gebeurtenis, vaak een ongeluk. De hoeveelheid ligt aan de situatie en de soorten weggebruikers. Het is erg vervelend om schade te ondervinden door toedoen van een ongeluk. Als dit je toch gebeurt, kan het slim zijn om te kijken naar de verschillende letselschade bedragen waar je mogelijk recht op hebt.

Materiële schade

Bij een ongeluk is er altijd sprake van materiële schade. De meeste mensen denken dat het dan vooral gaat om blikschade of medische kosten, maar er zijn nog veel meer kosten die horen bij deze schadesoort. Materiële schade is de verzamelnaam voor alle schade die direct in geld kan worden uitgedrukt. Voorbeelden zijn vervoerskosten, huishoudelijke hulp en studievertraging. Als het om materiële schade gaat, kun je soms heel ver gaan als het gaat om vergoedingen.

Immateriële schade

Immateriële schade is alle psychische, emotionele en geestelijke schade door bijvoorbeeld pijn, verdriet of leed als gevolg van een ongeluk. Ook hiervoor kun je een schadevergoeding claimen. Deze schade is niet direct zichtbaar of tastbaar, dus het is niet in geld uit te drukken. Het is dus erg moeilijk om hier een prijskaartje aan te hangen en een goed bedrag te bepalen. De schadevergoeding voor deze schade heet smartengeld. Voorbeelden van immateriële schade zijn verdriet, gevoelens van eenzaamheid, trauma, etcetera.