Schrobfrees

Wanneer je aan de slag gaat met houtbewerking, is het belangrijk om de juiste gereedschappen te gebruiken. Een van de belangrijkste gereedschappen bij het bewerken van hout is een frees. Er zijn verschillende soorten frezen beschikbaar, waaronder de profielfrees en de groeffrees. In dit artikel gaan we dieper in wat deze frezen precies zijn en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. We bespreken ook projecten waarbij een profielfrees of een groeffrees van pas kan komen en geen tips voor het gebruik van deze frezen. Zo kun je met behulp van deze frezen nauwkeurig en professioneel aan de slag met het bewerken van hout.

Wat is een profielfrees?

Een profielfrees is een frees die gebruikt wordt om verschillende vormen in hout te maken. Met deze frees kunnen bijvoorbeeld sierlijsten, groeven en andere profileringen in het hout gemaakt worden. Het verschil tussen een profielfrees en een gewone frees is dat de profielfrees aan de onderkant is voorzien van een geleiderol. Hierdoor kan de frees langs de rand van het hout geleid worden en wordt voorkomen dat de frees gaat uitschieten. Ook is de frees voorzien van een profielmes waarmee de gewenste vorm in het hout gefreesd kan worden. Projecten waarbij deze frees gebruikt worden zijn dus bijvoorbeeld sierlijsten en kroonlijsten, hout bewerking, sierlijke kozijnen, etc.

Wat is een groeffrees?

Een groeffrees is een frees die gebruikt wordt om groeven in hout te maken. Deze frees wordt vaak gebruikt om een bijvoorbeeld sponningen te maken voor deuren of ramen. Een groeffrees kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld sleuven te maken voor het leggen van elektriciteitskabels. Het verschil tussen een profielfrees en een groeffrees is dat de groeffrees geen profielmessen heeft, maar een rechte frees. Hierdoor kan er gemakkelijk een rechte sleuf in het hout gefreesd worden. Deze soort frees wordt bijvoorbeeld gebruikt bij deuren en ramen, meubelbouw, elektriciteitskabels, houten speelgoed of kozijnen. Eigenlijk zijn er tal van projecten waarbij een groeffrees van pas kan komen.