Category:

De legionellabacterie

De legionellabacterie kan de ziekte Legionellose veroorzaken. Legionellose is een infectieziekte. Hierbij worden de longen en de luchtwegen aangetast. Doordat er bij de bacterie constant mutaties optreden zijn er nu Lees verder

Posted On :