logo-flavicon-fleva-250x1001

typeplaatjesVoor het bedrijf waar ik werk moest ik voor een productie een typeplaat laten maken. Een typeplaat is een plaatje dat op een product wordt gemonteerd, waardoor er onderscheid kan worden gemaakt tussen producten. Dit is natuurlijk heel erg handig voor de administratie.

Bestellen

Normaal hadden wij voor het bestellen van de typeplaatjes altijd een vast bedrijf. Helaas gaat de samenwerking niet zo goed, omdat het bedrijf nogal vaak fouten maakt en dat is niet prettig voor ons. Om deze reden is aan mij de taak gegeven om op zoek te gaan naar een bedrijf dat deze typeplaatjes ook kon leveren, maar dan zonder de fouten.

Via het internet ben ik terecht gekomen bij Flevaproducts. Het bedrijf Flevaproducts kon deze typeplaatjes leveren volgens de website. Voordat ik zeker wist dat dit het bedrijf zou zijn waar wij deze typeplaatje konden bestellen heb ik nog eventjes contact opgenomen. Aan de telefoon heb ik mijn vragen kunnen stellen. De medewerker aan de andere kant van de telefoon heeft mij heel veel informatie gegeven en zij heeft heel erg goed meegedacht.

Zelf had ik er een goed gevoel bij en daarom heb ik de informatie doorgegeven aan mijn overste. Toen ik akkoord had, heb ik de typeplaatjes besteld!