Als je als ondernemer te maken krijgt met klanten die niet of slecht hun rekeningen betalen, kun je een incassobureau kosten berekenen om je zaken te behartigen. Jij hoeft op die manier niet zelf achter het geld aan en verstoort zo ook niet de relatie met de klant. Als je gebruik maakt van de diensten van bijvoorbeeld het Nederlands Online Incasso Instituut regelen zij de hele procedure voor je. Maar dit zal me flink geld gaan kosten, denk je waarschijnlijk. Dit hoeft niet zo te zijn.

Kosten voor incasso zijn voor de debiteur

Als je een incassobureau inschakelt, beginnen zij met het versturen van een aanmaning naar degene die je een geldbedrag schuldig is. De debiteur krijgt dan de kans om binnen 14 dagen zijn schuld te betalen. De incassobureau kosten worden verhaald op de debiteur. Het is per slot van rekening niet jouw schuld dat er niet betaald is, dus jij hoeft ook niet voor extra kosten op te draaien in dat geval. De incassoprocedure bestaat uit een aantal verschillende fases, waarin de debiteur de kans krijgt alsnog te betalen. In de praktijk blijkt dat dit veelal in een van de eerste fases al gebeurt. Mocht het op een gerechtelijke procedure uitdraaien dan worden de incassobureau kosten nog altijd op de debiteur verhaald.